På vår gård

På Storegården bedriver vi själva inget aktivt jordbruk men lånar glatt ut våra åkrar och beten till bonden i byn. Drömmen är förstås att ha en egen Mandelmannsgård och vem vet vad framtiden har med sig? Det vi absolut inte lånar ut är vår skog. Skogen är en fantastisk plats att både vila och arbeta i. Lika gärna som jag sätter mig vid drejskivan så hänger jag på mig ett röjsåg för att gå ut och städa i skogen. Att forma landskap och planera skogsbruket är också att skapa.

Nedanför huset ligger en damm och vid dammen har vi en bastu

Där hänger vi med jämna mellanrum och pratar om högt och lågt. På vintern kan man åka skridskor på dammen och på sommaren brukar vi ta både morgon- och kvällsdopp.